Η ιντερνετική πύλη για τον Απόλλωνα Σμύρνης / Αθηνών powered by apollonistis.com

Οι Στόχοι μας

Το Σωματείο «Αναγέννηση» έχει τους εξής στόχους:

1. Η συσπείρωση, η ενεργοποίηση και η προαγωγή της ενότητας των φίλων του Απόλλωνα με τη δημιουργία του ανεξάρτητου και αδέσμευτου φορέα ΄΄ Αναγέννηση Απόλλωνα ΄΄ και τη συμμετοχή τους σε αυτόν.

2. Η αναγέννηση της ιδέας του Απόλλωνα με βάση τις αρχές και τα ιδανικά του Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων που ιδρύθηκε στη μαρτυρική Σμύρνη της Μικράς Ασίας με επίκεντρο το ΄΄ Νους υγιής εν σώματι υγιεί ΄΄.

3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η υποβολή ολοκληρωμένων σχεδίων-προτάσεων, προς τα εκάστοτε αρμόδια διοικητικά όργανα και φορείς της Π.Α.Ε. Απόλλων, Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλωνα Σμύρνης 1891 και λοιπούς φορείς αθλητισμού στην Ελλάδα. Η ενθάρρυνση τους για την υλοποίηση των προτάσεων με την εκάστοτε δυνατή συνεισφορά μας, που σκοπό έχουν τη δημιουργία ενός μέλλοντος που θα κάνει υπερήφανους όλους τους φίλους του Απόλλωνα και θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους και της ιστορικής παρουσίας του Απόλλωνα Σμύρνης στα αθλητικά δρώμενα.

4. Η ουσιαστική παρέμβαση στα κοινά του συλλόγου μέσω της ενθάρρυνσης των μελών, μετόχων ( Γ.Σ., Π.Α.Ε. ), με σκοπό τον έλεγχο και την καλοπροαίρετη κριτική επί των πεπραγμένων, έτσι ώστε αυτά να εναρμονίζονται με τις απόψεις, το κοινό αίσθημα και τις προσδοκίες των φίλων του Απόλλωνα, για τη διασφάλιση διαφάνειας, υγιούς ανάπτυξης και ενίσχυσης της εικόνας του Απόλλωνα.

5. Η συμμετοχή στα κοινά του συλλόγου μέσω επίσημων προσκλήσεων σε διάλογο προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα και φορείς της Π.Α.Ε. Απόλλων, του Γυμναστικού Συλλόγου ερασιτέχνη Απόλλων Σμύρνης 1891, με σκοπό την ενημέρωση όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης με την παρότρυνση των μελών της ΄΄ Αναγέννησης ΄΄ για συμμετοχή στα κοινά με την εγγραφή μελών σε ερασιτέχνη Απόλλωνα και την αγορά μετοχών της Π.Α.Ε. Απόλλων.

6. Η προώθηση, προβολή και διάθεση της ιδέας του Απόλλωνα με τις ακόλουθες ενέργειες:
– καταγραφή της θρυλικής ιστορίας του Απόλλωνα Σμύρνης 1891.
– δημιουργία αρχείου φίλων του Απόλλωνα.
– διοργάνωση πολιτιστικών, ιστορικών, μουσικών και άλλου τύπου εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– προσφορά κοινωνικού έργου και αγαθοεργών πράξεων.
– σύσφιξη σχέσεων και συνεργασία με Μικρασιατικά προσφυγικά σωματεία και αθλητικούς συλλόγους.
– διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιστορικής πορείας του Απόλλωνα.
– επαφή και συνεργασία με άλλα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– δημιουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων.

7. Η παροχή βοήθειας και ηθικής υποστήριξης σε όλες τις πρωτοβουλίες των συλλογικών οργάνων, διοικήσεων, μελών και μετόχων του Απόλλωνα, των φορέων αθλητισμού της χώρας και των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας που έχουν σαν στόχους την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και την πρόοδο των αθλητικών δραστηριοτήτων του Απόλλωνα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ

Οι στόχοι επιδιώκονται με τα παρακάτω μέσα:

1. Διοργάνωση σχετικών με το σκοπό του Σωματείου εκδηλώσεων.
2. Έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών και ανακοινώσεων.
3. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με θέματα αθλητικού ενδιαφέροντος.
4. Δημιουργία και λειτουργία ομάδων εργασίας ( working groups ) για θέματα που αφορούν στον Απόλλωνα Σμύρνης και στον αθλητισμό γενικότερα.
5. Κάθε άλλο μέσο, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρετεί τους σκοπούς του Σωματείου.